AVALEHT / ETTEVÕTTEST

Andren konsult OÜ

Ettevõte

Ettevõte on asutatud 2011. aastal ning ehitusalaseid kogemusi omame juba üle kümne aasta. Peame oma tugevuseks just mitmekülgset kogemust ehitusvaldkonnas, mida oleme pidevalt täiustanud ettevõtte 10-aastase tegevusaja jooksul. Väärtustame ausat ning kvaliteetset tööd ja läbipaistvat koostööd, et tagada klientide rahulolu ja sujuv koostöö.

Teenused

Omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve teenuse osutamine vastavalt kehtivale Eesti Vabariigi seadusandlusele, tagades projektijärgse ehitustööde teostamise ning nõuetekohase ehitustööde dokumenteerimise.

Ehitusalane nõustamine

Konsulteerime ehitise omanikku või ehitustööde tellijat kõikide ehitustööde kavandamise, projekteerimise ja läbiviimisega seotud küsimustes.

Projektijuhtimine

Tellijapoolne ehitus- ja/või arendusprojektide juhtimine alates ideede formuleerimisest kuni ehitustööde üleandmiseni.

Ehitusekspertiis

Ehitusekspertiis on läbiviidav nii objekti kui terviku kohta kui ka osade kaupa. Ekspertiisi peavad tegema eksperdid. Eksperdid on oma ala tippspetsialistid.