AVALEHT / TEENUSED

Teenused

Omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve teenuse osutamine vastavalt kehtivale Eesti Vabariigi seadusandlusele, tagades projektijärgse ehitustööde teostamise ning nõuetekohase ehitustööde dokumenteerimise.

Ehitusalane nõustamine

Konsulteerime ehitise omanikku või ehitustööde tellijat kõikide ehitustööde kavandamise, projekteerimise ja läbiviimisega seotud küsimustes.

Projektijuhtimine

Tellijapoolne ehitus- ja/või arendusprojektide juhtimine alates ideede formuleerimisest kuni ehitustööde üleandmiseni.

Ehitise audit

Audit on läbiviidav nii objekti kui terviku kohta kui ka osade kaupa. Ehitise audit viivad läbi eksperdid kes on oma ala tippspetsialistid.

Ehituprojektide eksprtiis

Ehitus

Korterelamute rekonstrueerimine

Kredex tehniline konsultatsioon